This website uses Cookies. By using this website you accept the usage of cookies. Read more about our cookie policy

Ok

Vejlednings-
indsatsen på NIH

På Nordjyllands Idrætshøjskole tilbydes du vejledning til valg af videregående uddannelse, valg af ungdomsuddannelse, eller vi vejleder dig i forbindelse med jobsøgning. I den første uge af dit højskoleophold skal du tale med en underviser på skolen, hvor vi blandt andet skal tale om din uddannelsesbaggrund, dine fremtidsplaner og dine forventninger til højskoleopholdet. Nordjyllands Idrætshøjskole tilbyder en alsidig vejledning til højskolens elever. Vejledningen er knyttet an til tre forhold:

Samtaler
Alle elever har en obligatorisk samtale med en kontaktlærer i starten af opholdet. Denne samtale drejer sig især om at afstemme forventninger og få klædt eleven og skolen på, således at elevens læringsmuligheder bliver optimeret. Det kan både dreje sig om evt. specielle forudsætninger og om at tilrettelægge højskolelivet i lyset af de mål, eleven måtte have. Denne samtale kan evt. opfølges af andre obligatoriske samtaler. Der afholdes også obligatoriske samtaler på elevværelset. Dette sker for at styrke elevens sociale kompetencer.
Temaer
Der tilbydes temaer og studiekredse, som har til formål at skabe mest mulig afklaring hos eleven. Der arbejdes med målsætning og opfølgning, konkret studie- og erhvervsvejledning, og endelig tilbydes eleverne at forberede sig på et kommende studieliv.
Uformel vejledning
Lærernes arbejdstid er således, at der er god tid til, at eleverne kan udbede sig samtaler, ligesom lærerne også sagtens kan tage initiativer til sådanne. Her drøftes alle tænkelige eksistentielle og konkrete udfordringer.
Det er en del af vejledningskonceptet, at eleverne nok har en kontaktperson; men ofte er det mere naturligt at drøfte spørgsmål med en lærer, man har en god personlig eller faglig kontakt med.

Vi tilbyder bl.a. også et forløb, vi kalder "Vejen videre". Det forbereder dig på din kommende uddannelse med bl.a. studieforberedelse og ansøgningsskrivning.

På vej ind i uddannelse
Er du en af de unge, der ikke fik startet på eller færdiggjort en ungdomsuddannelse, er der godt nyt. På NIH har vi et tilbud til dig om at starte på ny. Staten har etableret nogle ordninger, der gør, at du kan få et pænt tilskud til højskoleopholdet.

Mentorelev på Nordjyllands Idrætshøjskole
Nordjyllands Idrætshøjskole deltager i mentorprojektet, således at elever uden ungdomsuddannelse kan få ekstra hjælp og forberede sig på at komme tilbage på skolebænken. Forudsætningen er, at dette er indskrevet i elevens uddannelsesplan. F.eks. kan UU-vejlederen skrive, at ” Jeg anbefaler, at NN deltager som elev på Nordjyllands Idrætshøjskole med tilknyttet mentor”. Mentoreleven har de samme vejledningssamtaler og muligheder som alle andre elever, men desuden udfærdiges en mentoraftale mellem eleven og mentor. Denne aftale søger at gøre det tydeligt, hvilke udfordringer eleven vil arbejde med, samt hvordan der skal arbejdes. Det fremgår af aftalen, hvor ofte der skal afholdes mere formelle møder, og desuden hvordan eleven og mentor har aftalt en mere daglig opfølgning

Alle mentorer på NIH har gennemgået et mentorkursus, og typisk har en lærer 1 eller 2 mentorelever.

Erhvervsskoleprojektet
For den unge, der gerne vil på en erhvervsskole, kan vi tilbyde en periode på højskolen. Det kan være i starten, hvor du gerne vil forberede dig personligt, eller måske midt i, hvis du trænger til en pause eller måske ikke kan finde en praktikplads. Vi samarbejder med din erhvervsskole.


 

Politi i Danmark
På skemaet har vi faget ”politi”. Her retter undervisningen sig mod den optagelsesprøve, politiet afholder. Derfor træner du fysisk, og du arbejder med de almene kompetencer, der kræves (dansk, engelsk, viden om samfundet). Vi har også tilbud, hvor du stifter bekendtskab med forskellige sider af politiets arbejde. Ofte er vore elever figuranter ved politiets øvelser.
Den danske prøve har både en teoretisk og fysisk del:

Teoretisk

 • Dansk case
 • Engelsk
 • Dansk grammatik
 • Samarbejdsprøve

Fysisk

 • Koordinerende opvarmning
 • Kropshævninger
 • 2400 m løb
 • Bænkpres
 • Sprinttest
 • Springtest med samlet afsæt

Vi anbefaler, at du supplerer politi med f.eks. powersport, da det er god styrke- og konditionstræning.

I samarbejde med Køreteknisk Anlæg i Hjørring tilbyder vi desuden et kursus, der lærer dig at manøvrere og køre hurtigt. Dette skyldes, at mange aspiranter dumper i dette på politiskolen, og samtidig er et gennemført kursus med til at gøre dig særligt egnet til optagelse.

I denne forbindelse kan du også overveje, om du vil søge et teambuilderforløb ved forlængelse af endnu et semester. Her vil du lære mange aspekter af samarbejde og projektledelse at kende.

Politi i Norge.
Vi mener også at have et godt produkt for at forberede norske elever til optagelsesprøve i politiet.

Vi kan tilbyde dig en pakke sammensat af flere fag, så du også fysisk kan blive klar. Vores politilinje indeholder både teori og fysisk træning, hvor den fysiske del er meget lig den norske test, men hvis du vælger politilinjen, vil der være mulighed for fysisk træning efter tilrettelagt program, når de danske elever har teoretiske lektioner på dansk. En af de første uger kan du blive testet i bænkpres og løb, og vi vil foreslå dig at vælge følgende fag i en eller flere perioder, afhængig af hvor dine styrker og svagheder er. 

 • Svømning:
  Her kan du eventuelt også tage bassinprøve.
 • Powersport:
  Her træner du styrke, kondition og får udfordre dine grænser.
 • Fitness:
  Lær brugen af fitnessmaskinerne, træn og lav et træningsprogram.
 • Spinning og maraton:
  vil gavne dig for at få en rigtig god kondition.

Derudover giver det at dyrke idræt mellem 18 og 21 timers idræt om ugen en grundlæggende god form.

Militæret
Hvis du gerne vil ansættes i militæret, kan du forberede dig på NIH. Du kan arbejde målrettet med din fysiske form; men du kan ligeledes i fag som ”adventure”, ”extreme” og ”powersport” afprøve dig selv i situationer, der udfordrer både fysik, mod, personlige grænser og evnen til at samarbejde. Måske får du smag for mere, måske lærer du bare dig selv bedre at kende.

Fitness- og spinninginstruktør
Du kan på Nordjyllands Idrætshøjskole uddanne dig til fitnessinstruktør. På fitnessinstruktørlinien undervises i teori og praksis, der giver dig de bedste muligheder for at arbejde som fitnessinstruktør i et foreningsbaseret eller kommercielt fitnesscenter. Du har mulighed for at gennemføre foreningsfitness 40 timers uddannelse og få kursusbevis for gennemført kursus.

Du kan på NIH uddanne dig til spinninginstruktør. I dette fag undervises i teori og praksis, der giver dig de bedste muligheder for at arbejde som spinninginstruktør i en forening eller et fitnesscenter. Spinning afsluttes med en teoretisk og en praktisk evaluering, som udløser et NIH spinninginstruktørbevis.

Du er altid velkommen til at ringe eller maile til os for at drøfte de konkrete muligheder, og du er også velkommen til at besøge os, så vi kan drøfte mulighederne. Du må også gerne bede din UU-vejleder kontakte os, hvis du ønsker det.

 

 

 

“Jeg har aldrig før gjort noget vildt i mit liv. Så
hvis jeg nogensinde skulle få det gjort, var det
på Nordjyllands Idrætshøjskole. Jeg har
sindssygt meget højdeskræk, men nu har jeg
gennemført et faldskærmsudspring.”

 

Julie Bjerregaard

 

 

"Jeg havde en ide om, at højskole måtte være
det samme som efterskole. Da jeg havde haft et
godt år på en boglig efterskole, skulle jeg da
også på højskole. Det viste sig, at højskolen
var endnu bedre. På NIH blev det sociale,
idrætsmæssige, sjov og ballade vægtet i
højere grad. Det var for fedt!" 

Marie Nørkjær Larsen

NIH
Profil

Klik på vores brochure om lange kurser eller bestil den nedenfor.

Læs den her

Familiekurser

 

 

Kontakt NIH

 

Nordjyllands Idrætshøjskole

Parkvej 61

9700 Brønderslev
98825300 / info@nih.dk
EAN-nr.: 5790002498343
CVR: 70165813

 

Book rundvisning

Ring mig op

Bestil brochureSend besked