This website uses Cookies. By using this website you accept the usage of cookies. Read more about our cookie policy

Ok

Værdigrundlag

NIH's værdigrundlag bygger på følgende menneske- og samfundssyn:

I hverdagen er åbenhed, tillid og ansvar vigtige værdier. Elever og medarbejdere udviser gensidig respekt og tolerance over for hinanden. Desuden skal der være en accept af og forståelse for menneskers forskellige livsvilkår. Der er forventninger om, at den enkelte elev og medarbejder deltager aktivt i samfundslivet.

  • NIH arbejder for at udvikle den enkelte elevs evne til at:
  • Tage ansvar for eget liv.
  • Samarbejde, handle og konfliktløse i fællesskaber.
  • Dygtiggøre sig inden for en selvvalgt interesse.
  • Engagere sig gennem kropslige, intellektuelle og sociale udfordringer.
  • Samtale, lytte og diskutere.
  • Være skabende og igangsættende.
  • Forstå og agere i en global verden.
  • Forholde sig reflekterende og kritisk.

 


 

Folkehøjskole/ Idrætshøjskole/ Nordjyllands Idrætshøjskole

Nordjyllands Idrætshøjskole er en del af de danske folkehøjskoler. Det betyder blandt andet, at skolen er forpligtet på at leve op til højskolelovens regler, og at den danske stat støtter højskolen. 
Højskoleloven har et hovedsigte, som alle folkehøjskoler er forpligtede på. Dette hovedsigte drejer sig om, at folkehøjskolen skal bedrive livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Man må endelig ikke misforstå ordet ”oplysning”. Det er ikke sådan, at højskolen skal oplyse eleverne om noget bestemt. Tværtimod drejer oplysning sig, i denne sammenhæng, om at kaste lys på det liv, vi lever. Her kan lærere og elever være jævnbyrdige, og den enes opfattelse er ikke mere værd end den andens. Livsoplysning drejer sig om at prøve at forstå de grundlæggende temaer i et menneskeliv. Hvilke elementer indgår i vores liv fra fødsel til død? Folkelig oplysning er et delelement af livsoplysningen. Vi lever i forskellige folkelige sammenhænge, både her og nu samt historisk. Hvis vi ikke forstår sammenhænge, starter vi altid fra bunden og risikerer at begå gamle fejl. Demokratisk dannelse er en delmængde af den folkelige oplysning. Vi lever i et demokratisk land, og det skal vi sørge for at vedligeholde sammen. Højskole handler om at være myndig. Højskolen er et frit rum, hvor vi sammen danner os til at agere i den verden vi lever i, alene og sammen med andre. Derfor skal højskolen leve op til det gamle ord om, at man aldrig når længere end man i sin ungdom drømte om. På Nordjyllands Idrætshøjskole gennemsyrer dette hverdagen og undervisningen. Hvis du vil orientere dig nærmere om, hvordan vi udmønter dette syn kan du med fordel læse:
NIH's værdigrundlag (se ovenfor).
Indholdsplanen

 

 

“Jeg har aldrig før gjort noget vildt i mit liv. Så
hvis jeg nogensinde skulle få det gjort, var det
på Nordjyllands Idrætshøjskole. Jeg har
sindssygt meget højdeskræk, men nu har jeg
gennemført et faldskærmsudspring.”

 

Julie Bjerregaard

 

 

"Jeg havde en ide om, at højskole måtte være
det samme som efterskole. Da jeg havde haft et
godt år på en boglig efterskole, skulle jeg da
også på højskole. Det viste sig, at højskolen
var endnu bedre. På NIH blev det sociale,
idrætsmæssige, sjov og ballade vægtet i
højere grad. Det var for fedt!" 

Marie Nørkjær Larsen

NIH
Profil

Klik på vores brochure om lange kurser eller bestil den nedenfor.

Læs den her

Familiekurser

 

 

Kontakt NIH

 

Nordjyllands Idrætshøjskole

Parkvej 61

9700 Brønderslev
98825300 / info@nih.dk

 

Book rundvisning

Ring mig op

Bestil brochureSend besked