TILMELDINGSGEBYR

Vores tilmeldingsgebyr er kr. 2.000 og dækker bl.a. div. undervisningsmaterialer, højskolesangbog, skolejakke, t-shirt og tøjvask under hele opholdet.

NB! På NIH har vi ikke et generelt materialegebyr, som en del andre højskoler har. Hvis der er ekstra omkostninger, er disse knyttet til de enkelte fag og kun i mindre omfang.

UGEPRIS

Ugeprisen omfatter kost, logi og undervisning. Betaling opkræves i to rater.

 • Ugepris:…………………………..kr. 1.575

Efter første halvår falder prisen med kr. 475 pr. uge så den fremadrettet hedder kr. 1.100 pr. uge.

Udregn den fulde prisUgepris x antal uger + tilmeldingsgebyr = fuld pris
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
REJSER

 • Skitur til Contamines, Frankrig, februar: kr. 5.950 (excl. skileje, som udgør ca. kr. 550)
 • Club La Santa, forår og efterår: kr. 6.500
 • Adventure-tur til Chamonix, Frankrig, september: kr. 5.500
 • Maratonløb Amsterdam, efterår: kr. 2.100

Udgiften til kost på ud- og hjemrejse i forbindelse med rejser er for egen regning.
(Alle rejser er valgfri. Der er temauge på skolen i rejseugerne).

FAG/AKTIVITETER MED EKSTRABETALING

 • Extreme kr. 2.000 (dækker bl.a. særlige aktiviteter ud af huset).
 • Faldskærm kr. 2.000.
 • Ski-/snowboardinstruktør kr. 11.000
  (2 ekstra skirejser med undervisning og alt betalt).
 • Ski/snowboard uden instruktør kr. 8.000
  (2 ekstra skirejser med undervisning og alt betalt).
 • Surf kr. 1.000
  (dækker lån af våddragt, støvler og board + ekstra kørsel).
 • Golf kr. 1.500 (dækker undervisning af pro, baneleje i 3½ måned og DGU-kort). (Har du DGU-kort, er prisen kr. 850).
 • Fitnessinstruktør kr. 550 (dækker kompendiemateriale).

Der er god mulighed for at sammensætte dit højskoleophold med fag uden ekstrabetaling.

MULIGHEDER FOR STØTTE TIL HØJSKOLEOPHOLD

 • Kommunestøtte: Ydes efter forskellige regler i den enkelte kommune. Søg oplysninger i din egen kommune.
 • Unge uden kompetencegivende uddannelse: Staten yder et særligt tilskud til unge under 25 år, der ikke har gennemført kompetencegivende uddannelse ud over 10. klasse.
  Hvis du hører til denne gruppe og får udarbejdet en uddannelsesplan hos din UU-vejleder, er der mulighed for at blive mentorelev med en ugepris på kr. 1.175. Kontakt højskolen for nærmere oplysninger.
 • Pitstop-elever. Hvis du tager orlov/pause fra dit studium for at tage på højskole, er der mulighed for at få din pris reduceret med 400 kr. pr. uge. Kontakt højskolen for nærmere oplysninger.
 • Dagpenge: Hvis du er under 25 år og medlem af en A-kasse, er der i nogle tilfælde mulighed for at få 50% dagpenge med under højskoleopholdet. Kontakt din A-kasse og hør nærmere.
 • Civiluddannelse: Ansatte i forsvaret optjener mulighed for at søge støtte via forsvarets personeltjeneste.
 • Færøske og grønlandske elever, ugepris: kr. 1.175 i alle uger.
 • Islandske elever, ugepris: Kr. 1.375 i alle uger.
 • Norske elever: Norske elever kan søge støtte hos Lånekassen. Læs mere her.
  Til orientering til Lånekassen udgør udgifter til undervisningen 70% af skolepengeudgiften.
 • Individuel støtte: Skolen kan i særlige tilfælde give individuel nedsættelse af elevbetalingen til økonomisk dårligt stillede elever. Hvis du ønsker at ansøge om dette, skal du lave en kortfattet beskrivelse af din nuværende økonomi og sende den til os på info@nih.dk. Hvis man får nedsat sin betaling, er det ud fra et retfærdighedsprincip desværre ikke muligt at vælge rejser og fag med ekstrabetaling. For de elever, der ikke deltager på rejserne, er der almindelig undervisning på skolen.

Det er desværre ikke muligt at få SU, når man er på højskole.

Ret til ændringer forbeholdes.