This website uses Cookies. By using this website you accept the usage of cookies. Read more about our cookie policy

Ok

TILMELDINGSGEBYR
Vores tilmeldingsgebyr er kr. 2.000 og dækker bl.a. div. undervisningsmaterialer, højskolesangbog, skolejakke, t-shirt og tøjvask under hele opholdet.

NB! På NIH har vi ikke et generelt materialegebyr, som en del andre højskoler har. Hvis der er ekstra omkostninger, er disse knyttet til de enkelte fag og kun i mindre omfang.

UGEPRIS
Ugeprisen omfatter kost, logi og undervisning. Betaling opkræves i månedlige rater. 

 • Ugepris:................................kr. 1.575

Efter første halvår falder prisen med kr. 475 pr. uge. 

Udregn den fulde pris: Ugepris x antal uger + tilmeldingsgebyr = fuld pris
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
REJSER

 • Skitur til Contamines, Frankrig, februar: kr. 5.950 (excl. skileje, som udgør ca. kr. 550)
 • Fodboldtur, forår:  kr. 5.200
 • Club La Santa, forår og efterår: kr. 6.500
 • Adventure-tur til Chamonix, Frankrig, september: kr. 5.500
 • Maratonløb Amsterdam, efterår: kr. 2.100

Udgiften til kost på ud- og hjemrejse i forbindelse med rejser er for egen regning.
(Alle rejser er valgfri. Der er almindelig undervisning på skolen i rejseugerne).

FAG/AKTIVITETER MED EKSTRABETALING

 • Extreme kr. 1.500 (dækker bl.a. særlige aktiviteter ud af huset).
 • Faldskærm kr. 2.000.
 • Ski-/snowboardinstruktør kr. 11.000
  (2 ekstra skirejser med undervisning og alt betalt).
 • Ski/snowboard uden instruktør kr. 8.000
  (2 ekstra skirejser med undervisning og alt betalt).
 • Surf kr. 1.000
  (dækker lån af våddragt, støvler og board + ekstra kørsel).
 • Golf kr. 1.500 (dækker undervisning af pro, baneleje i 3½ måned og DGU-kort). (Har du DGU-kort, er prisen kr. 850).
 • Fitnessinstruktør kr. 550 (dækker kompendiemateriale).

Der er god mulighed for at sammensætte dit højskoleophold med fag uden ekstrabetaling.

MULIGHEDER FOR STØTTE TIL HØJSKOLEOPHOLD

 • Kommunestøtte: Ydes efter forskellige regler i den enkelte kommune. Søg oplysninger i din egen kommune.
 • Unge uden kompetencegivende uddannelse: Staten yder et særligt tilskud til unge under 25 år, der ikke har gennemført kompetencegivende uddannelse ud over 10. klasse.
  Hvis du hører til denne gruppe og får udarbejdet en uddannelsesplan hos din UU-vejleder, er der mulighed for at blive mentorelev med en ugepris på kr. 1.175. Kontakt højskolen for nærmere oplysninger.
 • Pitstop-elever. Hvis du tager orlov/pause fra dit studium for at tage på højskole, er der mulighed for at få din pris reduceret med 400 kr. pr. uge. Kontakt højskolen for nærmere oplysninger.
 • Dagpenge: Hvis du er under 25 år og medlem af en A-kasse, er der i nogle tilfælde mulighed for at få 50% dagpenge med under højskoleopholdet. Kontakt din A-kasse og hør nærmere.
 • Civiluddannelse: Ansatte i forsvaret optjener mulighed for at søge støtte via forsvarets personeltjeneste.
 • Færøske og grønlandske elever, ugepris: kr. 1.175 i alle uger.
 • Islandske elever, ugepris: Kr. 1.375 i alle uger.
 • Norske elever: Norske elever kan søge støtte hos Lånekassen. Læs mere her.
  Til orientering til Lånekassen udgør udgifter til undervisningen 70% af skolepengeudgiften.
 • Individuel støtte: Skolen kan i særlige tilfælde give individuel nedsættelse af elevbetalingen til økonomisk dårligt stillede elever. Hvis du ønsker at ansøge om dette, skal du lave en kortfattet beskrivelse af din nuværende økonomi og sende den til os på info@nih.dk. Hvis man får nedsat sin betaling, er det ud fra et retfærdighedsprincip desværre ikke muligt at vælge rejser og fag med ekstrabetaling. For de elever, der ikke deltager på rejserne, er der almindelig undervisning på skolen.

Det er desværre ikke muligt at få SU, når man er på højskole. 

Ret til ændringer forbeholdes.

 

 

“Jeg har aldrig før gjort noget vildt i mit liv. Så
hvis jeg nogensinde skulle få det gjort, var det
på Nordjyllands Idrætshøjskole. Jeg har
sindssygt meget højdeskræk, men nu har jeg
gennemført et faldskærmsudspring.”

 

Julie Bjerregaard

 

 

"Jeg havde en ide om, at højskole måtte være
det samme som efterskole. Da jeg havde haft et
godt år på en boglig efterskole, skulle jeg da
også på højskole. Det viste sig, at højskolen
var endnu bedre. På NIH blev det sociale,
idrætsmæssige, sjov og ballade vægtet i
højere grad. Det var for fedt!" 

Marie Nørkjær Larsen

NIH
Profil

Klik på vores brochure om lange kurser eller bestil den nedenfor.

Læs den her

Familiekurser

 

 

Kontakt NIH

 

Nordjyllands Idrætshøjskole

Parkvej 61

9700 Brønderslev
98825300 / info@nih.dk
EAN-nr.: 5790002498343
CVR: 70165813

 

Book rundvisning

Ring mig op

Bestil brochureSend besked